Nieuws

Nieuws (10)

Op onze nieuwspagina leest u onder meer over de volgende onderwerpen


- Start Academie Antroposofische Gezondheidszorg >>> lees verder
- De NVAZ geeft boekje uit 'Karma en handicap' >>> lees verder

 

  

Missie van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt kwalitatief hoogwaardige scholing voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op niveau vijf en hoger. Zij maakt gebruik van ervaringen en expertise uit het hoger onderwijs op het gebied van gezondheidszorg onderwijs, didactiek en kwaliteitszorg.

De Academie biedt antwoord op de vraag naar professionele ontwikkeling van mensen die vanuit een antroposofische inspiratie en deskundigheid willen werken in het veld van gezondheidszorg en welzijn. De Academie biedt met de basismodule een gemeenschappelijke basis en een interdisciplinaire verbinding aan. In de komende jaren werken beroepsverenigingen aan het verder samenbrengen van de bestaande applicatieopleidingen in de Academie, waarbij gedeelten van de opleiding interdisciplinair en gedeelten beroeps specifiek aangeboden worden. De Academie bundelt zo in haar werk de deskundigheid die bij de beroepsverenigingen en instellingen in de antroposofische zorg is ontwikkeld. De Academie staat met een open blik in het veld van hoger onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg en onderhoudt een netwerk om de inhoudelijke en didactische aansluiting van haar onderwijs op ontwikkelingen in het hoger onderwijs te waarborgen. 

 

 

Nieuws

 

NVAZ faciliteert project ‘helend klimaat’

Met ingang van 1 september faciliteert de NVAZ het werk aan ‘project helend klimaat’. Het doel hiervan is te komen tot een reeks van vier boekjes over het vormgeven van het leefklimaat voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Hieraan wordt gewerkt door Annemieke Korte, tot voor kort werkzaam als docent bij het Edith Maryon College. Zij schrijft deze boekjes op basis van interviews met medewerkers van zorginstellingen en haar eigen ervaring als begeleider, leidinggevende en docent.

Van de beoogde vier deeltjes zijn er twee voltooid, deze zijn positief ontvangen. Het wordt gewaardeerd dat ze er aantrekkelijk uitzien met veel ruimte om de tekst en mooie foto’s. Niet alleen onder begeleiders maar ook onder ouders, behandelaars en managers is er belangstelling voor de boekjes. Tevens zijn ze in gebruik als lesmateriaal in antroposofische opleidingen en traingen.

Over de boekjes:

Deel 1:

helende omgeving

Helende omgeving, voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen’

Dit eerste deel in de serie Helend Klimaat is een geheel herziene uitgave van ‘Helende Omgeving’ (Zonnehuizen 2010). Het kan voor €8,50 worden besteld via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bij afname van grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling.

Uit de inhoud:

De werking van vormen en kleuren, de werking van natuur, kunst en helende beelden. De inrichting van ruimtes en het belang van zorg en aandacht voor de omgeving. Nieuw zijn enkele waarnemingsoefeningen om ruimtes te leren beoordelen.

deel 2 :

bedding creeeren

Bedding creëren, over gezondheid en welbevinden van mensen met ontwikkelingsproblemen’

Dit tweede deel in de serie Helend Klimaat is eind 2015 gereedgekomen, en kan voor €8,50 worden besteld via: Bij afname va grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling      

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Uit Uit de inhoud:

De werking van ritme; het verschil tussen ritme en structuur, dag-, week-, maand en jaarritme; omgaan met voeding en maaltijden; lichamelijke verzorging, uitwendige ondersteuning en de werking van warmte; het omgaan met zieken, gezichtspunten met betrekking tot kleding en het huishouden.

Deel 3: ‘

De wereld kleur geven’ (werktitel) zal gaan over rituelen, huiscultuur en het vormgeven van vrije tijd. De planning is dat dit deel in het voorjaar van 2018 gereed is.

De volgende thema’s zullen worden behandeld: rituelen en hun werking, hoe geef je rituelen vorm? Omgaan met spreuken, jaarfeesten en de hiermee verbonden huiscultuur. De plaats van muziek, (voor) lezen, toneel, knutselen en spel. Het gebruik van multimedia. De plaats van sport en hobby’s. Voor de begeleider zelf: waarnemingsoefeningen, de werking van jezelf scholen via kunst en je verbinden met natuur en jaarfeesten.

Deel 4: zal gaan over samenwerken en innerlijke ontwikkeling van medewerkers.

http:www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Wellicht hebt u op enigerlei wijze al vernomen van het 28 jarig jubileum van Mercuur. Alhoewel de cyclus van 7 jaar met name is gerelateerd aan een persoonlijke biografie is er bij Mercuur een gewoonte ontwikkeld om stil te staan bij de wisseling van 7-jaarsperioden. Onder de titel Mercuur 2.0 oriënteert Mercuur zich op de toekomst om de continuïteit van de antroposofische gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Alhoewel historisch gezien de formele historische datum in januari viel, zullen we op woensdag 29 maart met een feestelijke rede van Christine Gruwez , met als titel : “ Behoefte aan een plek waar ge-heel-d kan worden “, inhoud geven aan dit feestelijke feit.

Daarmee willen we tot uitdrukking brengen hoe belangrijk in deze tijd de Antroposofische Gezondheidszorg is en wat zij te betekenen heeft en tegelijkertijd ook welke positie een therapeuticum daarbij inneemt, als plek om te helen. Dat vraagt ook om vanuit patiëntenperspectief de ontwikkeling van de antroposofische gezondheidszorg te steunen en te stimuleren.

Christine zal dit punt met name belichten en dit ook plaatsen in het huidige tijdsgewricht. "Nood aan troost en geborgenheid groeit naarmate de wereld  steeds minder zekerheid lijkt te bieden. Wat ons kan helen is het bewust kunnen dragen van iedere vorm van onzekerheid. Niet in,  maar uit deze onzekerheid is geheeld worden weer mogelijk. Dit kunnen we vertalen naar de grote  nood-zaak van Antroposofische Gezondheidszorg en Therapeutica.

De toespraak van Christine zal omlijst worden met een bijzondere bijdrage van het Mercuurkoor, begeleid door Joop Albracht.

De zaal is open om 19.30 , met name ook omdat er verschillende informatiestands en een boekentafel aanwezig zullen zijn, zodat u de gelegenheid hebt om daar kennis van te nemen en u te laten inspireren. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond. De concrete informatie treft u aan op bijgaande  affiche. De bijdrage van 5 euro of een vrijwillig gebaar zal mede aangewend worden  voor de toekomst van Mercuur.

Ik hoop u namens de Mercuurgemeenschap op 29 maart te mogen begroeten.

Henk Verboom

Pagina 1 van 2