28- Jarig jubileum MERCUUR Eindhoven

Wellicht hebt u op enigerlei wijze al vernomen van het 28 jarig jubileum van Mercuur. Alhoewel de cyclus van 7 jaar met name is gerelateerd aan een persoonlijke biografie is er bij Mercuur een gewoonte ontwikkeld om stil te staan bij de wisseling van 7-jaarsperioden. Onder de titel Mercuur 2.0 oriënteert Mercuur zich op de toekomst om de continuïteit van de antroposofische gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Alhoewel historisch gezien de formele historische datum in januari viel, zullen we op woensdag 29 maart met een feestelijke rede van Christine Gruwez , met als titel : “ Behoefte aan een plek waar ge-heel-d kan worden “, inhoud geven aan dit feestelijke feit.

Daarmee willen we tot uitdrukking brengen hoe belangrijk in deze tijd de Antroposofische Gezondheidszorg is en wat zij te betekenen heeft en tegelijkertijd ook welke positie een therapeuticum daarbij inneemt, als plek om te helen. Dat vraagt ook om vanuit patiëntenperspectief de ontwikkeling van de antroposofische gezondheidszorg te steunen en te stimuleren.

Christine zal dit punt met name belichten en dit ook plaatsen in het huidige tijdsgewricht. "Nood aan troost en geborgenheid groeit naarmate de wereld  steeds minder zekerheid lijkt te bieden. Wat ons kan helen is het bewust kunnen dragen van iedere vorm van onzekerheid. Niet in,  maar uit deze onzekerheid is geheeld worden weer mogelijk. Dit kunnen we vertalen naar de grote  nood-zaak van Antroposofische Gezondheidszorg en Therapeutica.

De toespraak van Christine zal omlijst worden met een bijzondere bijdrage van het Mercuurkoor, begeleid door Joop Albracht.

De zaal is open om 19.30 , met name ook omdat er verschillende informatiestands en een boekentafel aanwezig zullen zijn, zodat u de gelegenheid hebt om daar kennis van te nemen en u te laten inspireren. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond. De concrete informatie treft u aan op bijgaande  affiche. De bijdrage van 5 euro of een vrijwillig gebaar zal mede aangewend worden  voor de toekomst van Mercuur.

Ik hoop u namens de Mercuurgemeenschap op 29 maart te mogen begroeten.

Henk Verboom