Vandaag heeft op Magenta, de kunstwerkplaats van Lievegoed Zorg in Driebergen, de themabijeenkomst met het onderwep 'Ouderen met een verstandelijke beperking' plaatsgevonden. Deze bijeenkomst die door de NVAZ in samenwerking met het Landelijk Ouderverbond en Lievegoed Zorg  vorm werd gegeven had als vertrekpunt het onderzoek van professor Hans Reinders. Hierin doet Hans een aantal aanbevelingen om de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Na een inleiding van Jan Vogelij, voorzitter van het LOV, werd door medewerkers van Lievegoed Zorg een casus behandeld waar ook de vader en zus van de betreffende bewoonster bij betrokken waren. Hierin kwam de kracht van het gezamenlijk optrekken van zorgprofessionals  en verwanten duidelijk naar voren. Vervolgens is in kleinere gespreksgroepen verder over het onderwerp en de casus gesproken. Pim Blomaard sloot de bijeenkomst af met het inventariseren van mogelijkheden om samenwerkend een vervolg aan het onderwerp te geven. De bijeenkomst werd goed bezocht door zowel medewerkers vanuit de instellingen, vertegenwoordigers van opleidingsinstituten als ouders en verwanten. De NVAZ en het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum zullen de input uitwerken en met concrete voorstellen komen voor onder andere samenwerking, scholing, participatie en onderzoek.