Boeken

Rapport prof. H. Reinders 

In november 2015 is er een rapport verschenen van professor Hans Reinders ( Bernard Lievegoed Leerstoel aan de VU ) over De Toekomst van Ouderen met een Verstandelijke Beperking. Het Landelijke Ouder Verbond  had hiertoe de opdracht gegeven. In het rapport staan beschreven: een literatuuronderzoek, ervaringen en gesprekken, conclusies en aanbevelingen.

Op 23 mei 2017 is er een bijeenkomst over dit onderzoek en mogelijkheden voor een vervolgonderzoek bij Lievegoed Antroposofische Zorg in Driebergen. Als u belangstelling heeft om hieraan deel te nemen, kunt een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Onderaan deze pagina vindt u de bijlage m.b.t. het rapport

Bedding creëren, over gezondheid en welbevinden van mensen met ontwikkelingsproblemen’

Deel 1

helende omgeving

Helende omgeving, voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen’ 

Dit eerste deel in de serie Helend Klimaat is een geheel herziene uitgave van ‘Helende Omgeving’ (Zonnehuizen 2010). Het kan voor €8,50 worden besteld via :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij afname van grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling.          

Uit de inhoud:

De werking van vormen en kleuren, de werking van natuur, kunst en helende beelden. De inrichting van ruimtes en het belang van zorg en aandacht voor de omgeving. Nieuw zijn enkele waarnemingsoefeningen om ruimtes te leren beoordelen.

Deel 2

bedding-creeeren                                                                                                                                                                

Bedding creëren, over gezondheid en welbevinden van mensen met ontwikkelingsproblemen’

Dit tweede deel in de serie Helend Klimaat is eind 2015 gereedgekomen, en kan voor €8,50 worden besteld via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij afname van grotere hoeveelheden geldt een kortingsregeling.      

Uit de inhoud:

De werking van ritme; het verschil tussen ritme en structuur, dag-, week-, maand en jaarritme; omgaan met voeding en maaltijden; lichamelijke verzorging, uitwendige ondersteuning en de werking van warmte; het omgaan met zieken, gezichtspunten met betrekking tot kleding en het huishouden.

                                                                                 

 

*** 

AANSLUITEN

Over de intuïtieve cliëntbespreking

bijlage te openen onderaan deze pagina evenals powerpoint De Ronde Tafel!!

Onder redactie van: Auke van der Meij en Albert de Vries 

Met bijdragen van: Marko van Gerven, Jan Göschel, Auke van der Meij, Christina van Tellingen, Albert de Vries en Astrid van Zon 

Met medewerking van: Derk Klein Bramel en Thijs Schiphorst 

In de inleiding van de publicatie “Aansluiten” zegt Auke van de Meij:

 

“De cliënt bespreking is eigenlijk een verdiepte en bewust gestuurde ontmoeting. Een ontmoeting tussen een groep medewerkers en een cliënt, bedoeld om de relatie met de cliënt op te schonen, opnieuw inhoud te geven om van daaruit tot nieuwe handelingen te komen. Dat geldt ook voor de cliënt ten opzichte van zichzelf. De cliëntbespreking is ook een ontmoeting tussen medewerkers onderling. Ze zien elkaar aan het werk en leren van elkaar. Zo versterkt een cliënt bespreking de samenwerking.”  

 

Hiermee is de kern van het waarom van deze publicatie weer gegeven. 

 

De meeste cliënt bespreekvormen en diagnostische instrumenten voorzien goed in het in beeld krijgen van het problematische maar bieden weinig houvast als je de ander wilt helpen bij het “worden wie je bent” en bij het “versterken van het gezonde”. De beeldvormende bespreking doet dat wel. 

Vaak leeft het beeld dat een beeldvormende bespreking heel lang duurt, veel voorbreiding vraagt en met veel mensen gedaan moet worden. In deze publicatie proberen we de essentie van de beeldvormende bespreking te pakken te krijgen en te laten zien dat je deze vorm van bespreken op heel verschillende manieren kan doen.

 

De schrijvers zien deze publicatie als een werkdocument en hopen dat het veel hulpverleners, leraren of mantelzorgers zal inspireren. Reacties op het document, aanvullingen en ervaringen zijn van harte welkom. Mail ze naar de NVAZ  ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) dan komen ze vandaar bij de juiste person terecht. 

Derk Klein Bramel

 

Klik hier om de bijlage te openen.

*** 

Boekje Karma en Handicap

De NVAZ heeft  een boekje uitgegeven over reïncarnatie en karma, getiteld: Karma en handicap. Gezichtspunten voor de praktijk. De schrijvers zijn Marijke Bijloo († 2010), Pim Blomaard en Roel Munniks. Op de voor- en achterkant en binnenin staan prachtige foto’s van een bewoner van Huize Balthasar op Christophorus (een locatie van Amerpoort), die speciaal voor dit boekje zijn gemaakt. 

De schrijvers verkennen – op basis van de denkbeelden van Rudolf Steiner – het veld waarop karma en handicap elkaar raken. De kijkrichtingen die hieruit voortkomen, kunnen helpen om in de concrete situatie, in het concrete leven of werken met mensen met een ontwikkelingsstoornis het gevoel te krijgen dat er zingeving te ontdekken valt. Het gezichtspunt dat het karma een rol speelt in hun leven en ook in het leven van de mensen om hen heen (onder wie ouders, verwanten, mantelzorgers, medewerkers) maakt het mogelijk anders naar dit leven te kijken. Met deze publicatie krijgt het spreken over karmische verbanden wellicht de nodige nuancering en leeft de belangstelling voor het thema opnieuw op. Dit kan behulpzaam zijn voor het begrijpen van en het handelen in de concrete zorgsituatie.

Het boekje is in eerste instantie gericht op medewerkers en verwanten van cliënten in de antroposofische gehandicaptenzorg die enigszins bekend zijn met het antroposofische mensbeeld, maar evengoed een aanbeveling voor medewerkers in andersoortige (antroposofische) zorginstellingen en overige geïnteresseerden.

Het boekje is te bestellen via email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar de NVAZ tel.nr. 085-77 33 183

De kosten bedragen € 5 plus portokosten.

***  

De Andere Mogelijkheid

 

Auteur: Hans Reinders

Uitgever Garant

ISBN 978-90-441-3162-8

Bestelinformatie: http://beeldenvankwaliteit.nl/

 

Wat is de kwaliteit van zorg en ondersteuning die door zorginstellingen aan mensen met een verstandelijke beperking wordt geboden? En, hoe komen we aan een antwoord op deze vraag? Het gangbare antwoord luidt: door het meten van prestatie-indicatoren. In dit boek bewandelt de auteur een andere weg: op locatie gaan kijken en met mensen praten.

 

De uitkomst van dit kwaliteitsonderzoek bestaat uit observaties van de dagelijkse zorgpraktijk die een beeld geven van hoe het leven van mensen met een beperking eruitziet. Vandaar Beelden van Kwaliteit. De auteur heeft een aantal van deze beelden verzameld en geeft er zijn commentaar bij. Belangrijke vragen die aan bod komen zijn: wat zegt de tevredenheid van cliënten over de kwaliteit van zorg? Wat is de relatie tussen kwaliteit en veiligheid? Wat is de betekenis van werk voor mensen met een beperking? Uit zijn bespreking komt naar voren dat de kunst om goed naar cliënten te kijken, laat zien hoe het anders en beter kan. Het boek maakt duidelijk dat een vermogen om goed waar te nemen een andere mogelijkheid zichtbaar maakt.

 

Hans Reinders is hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij ook de Bernhard Lievegoed Leerstoel bekleedt.

 

***  

Nieuwe uitgave Bolk's Companions, Dementie en ik, Marko van Gerven en Christina van Tellingen ( red ) 

 

 

Dementie als ziekte van onze tijd levert de patiënt, diens mantelzorgers, behandelaars, therapeuten en verzorgenden veel onbeantwoorde vragen op. De onzekerheid van de betekenis van diagnostische procedures en de onmacht van therapeutische maatregelen neigen het zicht weg te nemen op wat praktisch gedaan kan worden. Preventieve maatregelen en activerende therapiëen kunnen een groot verschil maken in de beleving van deze aandoening voor de patiënt en diens omgeving. Hierbij staat de ik-beleving van de patiënt centraal.

Dit boek draagt bij aan een integrale benadering van dementie en dementerenden, die niet de ogen sluit voor de verschrikkingen van de ziekte, maar desondanks nieuwe perspectieven biedt om het proces van het terugtrekken van het ik met moed en vertrouwen aan te gaan. Want dat Ik trekt zich weliswaar terug, maar verdwijnt niet! Door de classificatie van het proces van terugtrekken in vier stadia in dit boek kan de omgeving dit Ik vervolgen en ondersteunen gedurende het hele proces. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat juist in dit dementieproces onverwerkte gebeurtenissen uit iemands leven alsnog verwerkt kunnen worden.

Dit boek beschrijft verder hoe in de dementiezorg onderzoek wordt gedaan naar innovatieve therapiëen, en hoe in het fundamenteel hersenonderzoek feiten aan het licht komen die een nieuw licht werpen op diagnose en behandeling van dementie. 

 2897

 

 

www.gezichtspunten.nl

 

Centrum Sociale Gezondheidszorg  

Op deze site kunt verschillende brochures vinden over de gezondheid van lichaam, ziel en geest.

 

 

boek-antroposofie-een-kennismaking

     

De meeste mensen kennen de antroposofie van naam, maar weten weinig van de achtergrond ervan. De auteur van dit boek geeft informatie over de geschiedenis en filosofie hiervan. Begonnen wordt met de levensgeschiedenis van Rudolf Steiner (1861-1925), de oprichter van deze geestesstroming. Kort wordt ingegaan op de diverse werkgebieden, zoals de biologisch-dynamische land- en tuinbouw, geneeskunst, kerk (Christengemeenschap).

Bestellen bij Bol.com 

 

 

 

 

boek-goedezorg  

In dit boek worden, vanuit een antroposofische benadering, ethische uitgangspunten en methodische aspecten van goede verstandelijk gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie beschreven. Daarmee wordt tegelijkertijd inzichtelijk gemaakt hoe het kwaliteitsvraagstuk vanuit een antroposofische benadering een specifieke invulling krijgt, één die doorwerkt tot in de dagelijkse zorgpraktijk.

Bestellen bij Bol.com

boek-antroposofic-medicine

 

This book is based on the recent Health Technology Assessment Report on antroposophic medicine. It contains the first comprehensive presentation and systematic appraisal of the entire literature on effectiveness, utility, costs and safety. 195 clinical studies have been assessed and evaluated, 53 studies are described in detail. The book also outlines the conception and practice of antroposophic medicine as well as its basic research. Finally, an in-depth discussion examines and elucidates the particularities of complementary medicine system evaluations.

Available via the NVAZ