Platforms

VU start onderzoekscentrum voor Antroposofische zorgverlening

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) start per februari 2017 een onderzoekscentrum op het gebied van Antroposofische zorgverlening. Het onderzoek richt zich op de zorg voor verstandelijk gehandicapten en ouderen en het ontwikkelen van kennis voor de zorgprofessionals. Daarnaast richt het onderzoek zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van de zorgprofessionals in hun werk. De VU werkt in dit nieuwe onderzoekscentrum samen met de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

Het onderzoekscentrum richt zich op vragen binnen de langdurige zorg van antroposofische instellingen voor mensen met een verstandelijke, psychiatrische of fysieke beperking of een beperking die is ontstaan door niet-aangeboren hersenletsel of ouderdom. Daarnaast gaat het centrum samenwerken met zorgprofessionals die zelf onderzoek uitvoeren binnen de eigen instelling of dat willen gaan doen. Het centrum heeft hierin een overkoepelende en coördinerende rol en wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de betrokken zorginstellingen en fondsen. Het nieuwe onderzoekscentrum vervangt de voormalige Bernard Lievegoed Leerstoel van VU-emeritus hoogleraar Hans Reinders en blijft ingebed bij de faculteit der Godgeleerdheid.

Verbeteren kwaliteit van zorg

Deze onderzoeksvragen bevinden zich op zowel gedragskundig als ethisch gebied en de resultaten dragen bij aan het ontwikkelen en verbeteren  van de kwaliteit van de zorg voor de cliënten en ondersteunen de zorgorganisaties en hun medewerkers in hun werk. Het onderzoek richt zich vooral op de concretisering van de antroposofische visie in de praktijk van de zorgverlening en op het evalueren daarvan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de wederkerigheid in de zorgrelatie, de werking van rituelen, de werking van zelfsturende teams op de eigen regie en zelfstandigheid van cliënten, effectiviteit van individuele diagnostiek, zingeving bij dementie, stervensbegeleiding en spiritual care.

Voorzetting onderzoek zorg en zingeving

De NVAZ en de VU hebben Pim Blomaard aangesteld als hoofdonderzoeker. Blomaard is in 2010 gepromoveerd bij Hans Reinders en is zestien jaar als bestuurder werkzaam geweest bij de antroposofische zorginstelling Raphaëlstichting. VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort en decaan van de faculteit der Godgeleerdheid was nauw betrokken bij de opzet van het onderzoekscentrum en de selectie van de hoofdonderzoeker:  "Met de keuze voor Pim zijn we zeker van een goede voortzetting van het onderzoek van Hans en de Bernard Lievegoed Leerstoel."

Antroposofische zorg in Nederland

In Nederland bestaat een breed en verspreid netwerk van antroposofische zorginstellingen. Gezamenlijk verlenen zij zorg in de vorm van wonen en werken aan meer dan drie duizend cliënten. Ruim vier duizend professionals zijn werkzaam in de instellingen die variëren van grote organisaties tot zorgboerderijen. Het onderzoekscentrum wordt medegefinancierd door diverse fondsen zoals de Iona Stichting, het Raphaëlfonds en de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met John Benjamin, programmacoördinator van de NVAZ via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  06 -  48 13 85 94 

NVAZ, Hogeschool Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam

De NVAZ en haar leden leveren een bijdrage aan verantwoord wetenschappelijk onderzoek door onderstaande organisaties te co-financieren:

* Hogeschool Leiden | Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
Dr. Erik Baars, lector

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
webpagina: Hogeschool leiden

 

* Vrije Universiteit Amsterdam | Bernard Lievegoed Leerstoel
Prof.dr. Hans Reinders, bijzonder hoogleraar ethiek
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
webpagina: Bernard Lievegoed Leerstoel

De NVAZ draagt bij aan de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten en neemt deel in de overlegorganen die het onderzoeksprogramma mede bepalen. Dit zijn de beleidsadviesgroep (Hogeschool Leiden) en het curatorium (Vrije Universiteit Amsterdam). Op deze manier denken de leden van de NVAZ mee in het (mede) beantwoorden van de onderzoeksbehoefte die leeft in het veld. Lees over de beide onderzoekers het interview d.d. 24 januari 2011.

Het Lectoraat ziet in de komende jaren drie belangrijke pijlers van werkzaamheid: het ontwikkelen van transparante zorgproducten, het monitoren van veiligheid, kwaliteit en (kosten)effectiviteit en het publiceren over de beroepspraktijk, de wetenschappelijke verantwoording en de innovatie van de opleidingen.

De onderzoekers van de leerstoel geven aan dat het sleutelbegrip bij uitstek 'verbinding' is. Dit is het hart van elke zorgpraktijk.

De Stichting Beelden van Kwaliteit levert een bijdrage aan het landelijke debat over kwaliteitszorg en ontwikkelen een concept dat het verantwoorden van zorg en het verbeteren van zorgkwaliteit met elkaar verbindt. In 2011 en 2012 initieert zij met geïnteresseerde zorginstellingen een aantal pilots. Webpagina : Beelden van Kwaliteit biedt informatie over onderzoeksresultaten.