Beleidsdomeinen

Beleidsvorming

Het beleid van de vereniging richt zich op het bundelen van de krachten van de lidorganisaties. De leden willen de onderlinge samenhang en de samenwerking stimuleren en een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken rondom ziekte en gezondheid. Het uitdragen van dat beleid is het eerste speerpunt voor de komende jaren.

Kwaliteit

 

De leden beschouwen de antroposofische zorg als een aanvulling op de reguliere zorg. Kwaliteit en certificering voldoen minimaal aan dezelfde eisen als in de reguliere zorg. Daar bovenop zijn er specifieke kwaliteitseisen voor het 'antroposofische' in de zorg.

Kennismanagement

Onderzoek naar de werking van de antroposofische gezondheidszorg en onderwijs daarin is een ander belangrijk speerpunt, evenals de opleiding van professionals. Daartoe organiseren wij studiedagen en symposia, in samenwerking met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten.

Service en projecten

Het secretariaat van de NVAZ ondersteunt de diverse beroepsverenigingen en sectoren en organiseert projecten voor specifieke doelgroepen.

Belangenbehartiging

Contacten worden onderhouden met nationale en internationale stakeholders.