Antroposofische geneeskunde

Antroposofische geneeskunde is erop gericht een natuurlijk herstel zoveel mogelijk de ruimte te geven en te stimuleren. Zij stimuleert altijd datgene wat er aan natuurlijke afweer of aan natuurlijk herstel in de mens bestaat. Op veel vlakken is zij een specialisatie, bovenop de huidige, gebruikelijke geneeskunde, niet alleen doordat zij een uitgebreider arsenaal geneesmiddelen en therapieën biedt, maar vooral doordat zij méér dan alleen het lichaam in de behandeling kan betrekken.

Lees beknopt over antroposofische geneeskunde

Lees verder over antroposofische geneeskunde