NVAZ

Instellingen, Therapeutica en Beroepsverenigingen vormen samen een vereniging die hun inspanningen bundelt om steeds betere antroposofische zorg te leveren.  Deze NVAZ ondersteunt al hun initiatieven, zet zich in om de verschillende lidorganisaties op elkaar af te stemmen, organiseert ontmoetingen en levert een actieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rondom ziekte, functiebeperking, gezondheid en ontplooiing.