Achterweg 20, 1822 AM Alkmaar secretariaat@nvaz.nl

Antroposofische gezondheidszorg

Antroposofische gezondheidszorg is een zinvolle aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, met wie zij talrijke verbindingen onderhoudt. Je hoeft de achtergrond van de artsen en therapeuten niet te delen om er baat bij te hebben; antroposofische geneeskunde werkt even goed bij mensen die daar niets van weten.

Waar vind ik de antroposofische zorgverlener die ik nodig heb?

Wie kan inzien dat sommige ziekten een mogelijkheid bieden om vastgelopen patronen te veranderen en een ‘beter’ mens te worden, zal zeker baat hebben bij antroposofische gezondheidszorg. Ziekte is vaak het eindstadium van een al lang sluimerend proces of probleem. Een goede therapie behandelt niet alleen de symptomen, maar opent de weg die de oorzaak van het probleem oplost. Dat is werkelijk genezing.

ziekte als kans

Antroposofische (huis)artsen en specialisten in Nederland delen de visie dat de mens een wezen van geestelijke oorsprong is, dat zich op aarde verbindt met een lichaam en als burger van de geestelijke en de fysieke wereld zijn leven op aarde leeft. Vanuit deze visie biedt de antroposofische gezondheidszorg therapie en geneesmiddelen.

Ziekte kan worden gezien als onderdeel van ieders unieke ontwikkelingsproces en na een goede afloop voel je je eerder beter ('herboren') dan 'weer de oude'. De antroposofische gezondheidszorg richt zich ook op de gezonde mens die gezond wil blijven. Goede voeding en beweging horen daarbij, net als bijvoorbeeld de zorg voor een beter milieu en voldoende rust.

Antroposofische artsen behaalden hun artsendiploma aan een Nederlandse universiteit en specialiseerden zich daarna in de antroposofische geneeskunst. Zij verruimen de reguliere geneeskunde tot een meer omvattende benadering van de mens, met aandacht voor lichaam, ziel en geest. Samenwerking met beroepstherapeuten en andere betrokkenen is voor hen vanzelfsprekend.

De antroposofische gezondheidszorg beoogt niet een vorm van gezondheidszorg te zijn die de reguliere gezondheidszorg overbodig maakt. Integendeel, op tal van terreinen maken antroposofische artsen bij het kiezen van therapieën, behandelingen en geneesmiddelen gebruik van het brede aanbod uit de reguliere zorg. Maar dankzij de antroposofische gezondheidszorg wordt het voor de patiënt mogelijk die zorg te krijgen die het beste aansluit bij een gerichte aanpak van zijn individuele gezondheidsproblemen.

bron nvaa