Achterweg 20, 1822 AM Alkmaar secretariaat@nvaz.nl

Klachtenregeling

Alle leden van de Beroepsverenigingen, Therapeutica en een aantal leden van de Instellingen van de NVAZ, werken met een klachtenreglement.

Hieronder ziet u hoe onze leden met klachten omgaan.

 

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorgaanbieders (WKKGZ)

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw therapeut.

 Wanneer u ontevreden bent, stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Wanneer ik op de hoogte ben van uw onvrede, dan kunnen we proberen het voor u op te lossen.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met mij niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen.

Daarbij kan de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris helpen.

Hierbij vindt u mijn klachtenreglement (doorklikken naar klachtenreglement).

 

Onze klachtenfunctionaris mevrouw Versteegh is ook te bereiken op telefoonnummer 06-22103966.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen tussen u en mij. 

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als we er met hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, zal ik in een schriftelijke mededeling mijn reactie op de klacht aan u laten weten.

 

Als u het met die mededeling niet eens bent, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Zorggeschil.

Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiƫnten en uit leden namens de huisartsen.

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op de website van Stichting Zorggeschil ( www.zorggeschil.nl ) .

 

zorggeschil logo

 

Tuchtrecht

Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege.

Dit kan indien uw klacht gaat over een huisarts, fysiotherapeut of psycholoog van ons therapeuticum.

Zie voor meer informatie:

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

 

Onderstaand het model klachten reglementen dat door de leden van de NVAZ kan worden aangepast op hun specifieke situatie (door de met rood aangegeven passages in te vullen )

 

 pdf icon Klachtenreglement_voor_instellingen (therapeutica) 
   
pdf icon Voorbeeld_klachtreglement_WKKGZ.