Beroepsverenigingen

 

Medische Sectie van de internationale antroposofische beweging hanteert als uitgangspunt dat de hiertoe behorende beroepen een samenhangende antroposofische beroepsinhoud moeten hebben met de volgende drieledigheid: de gezonde mens, de pathologie, de therapie.

 

De NVAZ heeft dit uitgangspunt voor deelname aan de sector beroepsverenigingen als volgt uitgewerkt: Een beroepsvereniging is therapeutisch gericht en heeft statutair vastgelegd dat het antroposofisch mens- en wereldbeeld uitgangspunt en inspiratiebron is. Een beroepsvereniging vraagt van haar geregistreerde dan wel gecertificeerde leden een regulier erkende basisopleiding, relevant voor het beroep, en een antroposofisch therapeutische vervolgopleiding. Deze voldoet aan de beroeps gerelateerde kwaliteitseisen en heeft een internationale inbedding.

 

Overgangssituaties zijn voor afzienbare tijd mogelijk, dit ter beoordeling van de sector beroepsverenigingen NVAZ. Een beroepsvereniging voldoet tevens aan de eisen van het kwaliteitsproject van de sector beroepsverenigingen NVAZ, ofwel bij toetreding, ofwel binnen afzienbare tijd. Dit kwaliteitsproject is gerelateerd aan de eisen zoals door het Nivel beschreven.

De leden van een beroepsvereniging voldoen aan de eisen van de WKKGZ. Beroepsverenigingen die binnen twee jaar kunnen/willen voldoen aan deze criteria, kunnen als aspirant-lid toetreden.